นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รักษาการผู้อำนวยการฯ

นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
……………………..
          กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และมอบหมายนางสาวชมพุช ปันทิ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จึงประกาศแจ้งเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
……………………..
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...