รักษาการฯ ผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
………………………….
         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ทำการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) และโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมฝึก ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
………………………….
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...