คัดกรองวันศุกร์ สุดสัปดาห์ จากสถานศึกษาคุมเข้มป้องกันไวรัส

คัดกรองวันศุกร์ สุดสัปดาห์ จากสถานศึกษาคุมเข้มป้องกันไวรัส โรคโควิด19 มาตรการคุมเข้มสถานศึกษา
——————-
          18 ธันวาคม 2563 จากการระบาดโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้น ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รก.ผอ.ให้คณะครู สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่การคัดกรองนักเรียนอย่างเข้ม ทุกวันให้มีการคัดกรองนักเรียน โดยกลุ่มสภานักเรียนทำการคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้ามายังสถานศึกษา โดยมีการมอบนโยบายว่าถ้าพบนักเรียนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทาง สถานศึกษาไม่ยินยอมให้เข้ามายังสถานศึกษาและส่งตัวนักเรียนกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องการโรคโควิด 19 ส่วนนักเรียนที่มีอาการป่วยไม่สบาย มีไข้ทางโรงเรียนก็ให้อยู่ที่บ้านโดยมีติดตามงานจากครูประจำวิชา ปัจจุบันนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการดูแล ยังมีความปลอดภัยสูงจากนโยบายการคัดกรองของต้นสังกัดอย่างเคร่งคัด
          งานอนามัยโรงเรียนยังมีการแจกเจลล้างมือและอธิบายการใช้งานให้กับเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนและยังมีการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับนักเรียนเพื่อเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะที่นั่งของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ก่อให้เกิดการสะสมเชื้อโรคและทางโรงเรียนมีการทำอ่างล้างมือที่ทำมาจากโครงสร้างโต๊ะเก่านักเรียนที่พังเพื่อให้นักเรียนมีที่ล้างมืออย่างเพียงพอทางบุคคลากรครู และเน้นย้ำให้กับนักเรียนและผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาไม่จำเป็นไม่ต้องมีการจับราวบันไดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสมากๆ
—————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...