นายกเทศมนตรีฯ นครแม่สอด มอบหมายให้รองฯ เยี่ยมสถานศึกษา


ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมสถานศึกษา

          จากการระบาดโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตากระบาดหนัก ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้อิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมสถานศึกษา พบปะผู้บริหาร ครู สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีการคัดกรองนักเรียนอย่างเข้ม และทุกวันให้มีการคัดกรองนักเรียน โดยคณะครู และกลุ่มสภานักเรียนทำการคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้ามายังสถานศึกษาอย่างเข้ม
          เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...