รองผู้อำนวยการ คัดกรองวันศุกร์ สุดสัปดาห์ จากสถานศึกษาฯ


รองผู้อำนวยการ คัดกรองวันศุกร์ สุดสัปดาห์ จากสถานศึกษาคุมเข้มป้องกันไวรัส โรคโควิด19 มาตรการคุมเข้มสถานศึกษา
——————-
         25 ธันวาคม 2563 ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ครูเวรประจำวันคัดกรองนักเรียน ทำหน้าที่การคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มเป็นประจำทุกวันพร้อมส่งแบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ส่งต้นสังกัด ทุกวันให้มีการคัดกรองนักเรียน โดยกลุ่มสภานักเรียนทำการคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้ามายังสถานศึกษา โดยมีการมอบนโยบายว่าถ้าพบนักเรียนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทาง สถานศึกษาไม่ยินยอมให้เข้ามายังสถานศึกษาและส่งตัวนักเรียนกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องการโรคโควิด 19 ส่วนนักเรียนที่มีอาการป่วยไม่สบาย มีไข้ทางโรงเรียนก็ให้อยู่ที่บ้านโดยมีติดตามงานจากครูประจำวิชา ปัจจุบันนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการดูแล ยังมีความปลอดภัยสูงจากนโยบายการคัดกรองของต้นสังกัดอย่างเคร่งคัด
         ในวันเดียวกัน นางนริศรา ซื่อวัฒนะ หัวหน้างานอนามัยสถานศึกษา พร้อมคณะครูทำการแจกเจลล้างมือพร้อมอธิบายการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับเรียนทุกคนในเช้าวันนี้ และการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับนักเรียนเพื่อเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะที่นั่งของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ก่อให้เกิดการสะสมเชื้อโรคและทางโรงเรียนละเน้นย้ำให้กับนักเรียนและผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาไม่จำเป็นไม่ต้องมีการจับราวบันไดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสมากๆ
—————-
         เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...