ประกาศ การหยุดเรียนด้วยกรณีพิเศษฯ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

          เทศบาลนครแม่สอดแจ้งประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

You may also like...