พิธีเปิด ขบวน สวนสนามกีฬาสีภายใน “เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ” 2559

007-20170102-19013008

        เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกม 2559”

        โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันก๊ฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

         กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คุณก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีในสังคมปัจจุบัน

ถ่ายภาพ / นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแม่สอด

 

You may also like...