การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ทั้งหมดจำนวน ๔ ห้อง ๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๘๐ คน
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา จำนวน ๘๐ คน

วันและเวลาการรับนักเรียน

สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.stmaesod.com
วันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารตามที่กำหนดในระบบ แล้วนำเอกสารส่ง
วันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ยื่นใบสมัคร  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สอบคักเลือก เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ : ประกาศรับนักเรียน-64-M4 (1)

You may also like...