มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day


มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
          มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ร่วมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดล้างโรงเรียนในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายคณะครู นักการเข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา ทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนหลังจากอำเภอแม่สอดมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 มาเป็นระยะเวลาพอสมควรทั้งนี้ขอขอบพระคุณมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ในกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...