สถานศึกษาเปิดเรียนวันแรกหลังจากอำเภอแม่สอดมีข่าว COVID-19


สถานศึกษาเปิดเรียนวันแรกหลังจากอำเภอแม่สอดมีข่าวการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ครูเวรประจำวันคัดกรองนักเรียน ทำหน้าที่การคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มเป็นประจำทุกวันพร้อมส่งแบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ส่งต้นสังกัด ทุกวันให้มีการคัดกรองนักเรียน โดยกลุ่มสภานักเรียนทำการเฝ้าสังเกตการณ์การคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้ามายังสถานศึกษา โดยมีการมอบนโยบายว่าถ้าพบนักเรียนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทาง สถานศึกษาไม่ยินยอมให้เข้ามายังสถานศึกษาและส่งตัวนักเรียนกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องการโรคโควิด 19 ส่วนนักเรียนที่มีอาการป่วยไม่สบาย มีไข้ทางโรงเรียนก็ให้อยู่ที่บ้านโดยมีติดตามงานจากครูประจำวิชา
ปัจจุบันนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการดูแล ยังมีความปลอดภัยสูงจากนโยบายการคัดกรองของต้นสังกัดอย่างเคร่งคัด
         ในวันเดียวกัน นางนริศรา ซื่อวัฒนะ หัวหน้างานอนามัยสถานศึกษา พร้อมเน้นย้ำให้คณะครู นักเรียนโรงเรียนละเน้นย้ำให้กับนักเรียนและผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาไม่จำเป็นไม่ต้องมีการจับราวบันไดหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสมากๆ เป็นการย้ำให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเป็นประจำ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษและงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
—————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...