ลงทะเบียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

STM008-20170515-1538260095

          15 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 นัดหมายลงทะเบียนนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร นำทีมโดยนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การดูแลควบคุมเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดี

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...