ท.เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2560

STM002-20170516-1509010002

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รับเปิดเทอมวันแรกด้วยความยินดีและการต้อนรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 จากนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะผู้บริหารครูในเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ด้วยความยินดี ในกิจกรรมต่างๆพร้อมด้วยคำชี้แจงการเข้าระบบนักเรียนประจำปีการศึกษานี้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างครูนักเรียน

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...