การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี

0072

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ

 

You may also like...