อลังการพิธีเปิดกีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 7 “เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ”

อลังการพิธีเปิดกีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 7 “เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ” 2560″

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกม 2560” โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมงานฯ

         ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

         กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คุณก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีในสังคมปัจจุบันครับ

ถ่ายภาพ / นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...