BIGGSKID สุดฮาๆๆๆ ติวแกทเทพสด ๆ กับจารย์บิ๊กซ์ ภัชรพล ขาวสอาด

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากคณะทีมงานสุดฮา BIGGSKID ติวแกทเทพสด ๆ กับจารย์บิ๊กซ์ ภัชรพล ขาวสอาด ในวิชา GAT ความคิดเชื่อมโยง ให้กับคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวได้ว่าความฮา ความรู้อัดเต็มเพิ่มเติมความเข้าใจง่ายๆที่ใครๆก็อยากรู้ ทีมงานคุณภาพเสริมเติมแต่งให้เราได้กระตุกต่อมคิดได้อย่างมากมายฮากระจายในความติด แบบอาจารย์บิ๊กซ์ ขอบคุณที่งาน BIGGSKID

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...