จิตอาสาทริปร่วมทำบุญ บ่อขยะเทศบาลนครแม่สอด ครู นักเรียน

ST00019

จิตอาสาทริปร่วมทำบุญ บ่อขยะเทศบาลนครแม่สอด ครู นักเรียน 

         สร้างจิตอาสา ร่วมกิจกรรม”คิดแล้วทำ” ทริปนี้ร่วมทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลก ครอบครัวครู ณ ดิ่ง ด้วยงานประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครแม่สอดร่วมกับนักเรียนจิตอาสา บริจาคสิ่งของเสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่มให้กับกลุ่มคนต่างด้าว บ่อขยะเทศบาลนครแม่สอด เพียงเล็กๆน้อยๆก็สามารถต่อชีวิตให้กับคนทุกคนได้

         ในวันนี้ผมเชื่อว่าวัยรุ่นวัยเรียนเป็นคนใจดีมากๆ มากที่สุดบนโลกใบนี้ประเทศหนึ่งเลยทีเดียว และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขในวัฒนธรรมของเรามาเนิ่นนาน เราทุกคนอยากเป็นผู้ให้ อยากทำบุญ อยากช่วยเหลือผู้อื่น แต่ด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทำให้เราต้องประหยัด เราจึงอาจมีกำลังในการ “ให้” ผู้อื่นได้น้อยลงแต่ในวันนี้เราทำทำเพื่อสิ่งเล็กๆที่พร้อมจะให้แล้วเราก็ช่วยกันทำแล้ว ขอบคุณเด็กๆขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

 

You may also like...