อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book FlipAlbum v7.0 Pro

ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Book  FlipAlbum  v7.0  Pro

 

รับสมัคร  วันที่  22-25  มกราคม  2562

การอบรมในวันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2562

นักเรียนจะได้รับคู่มือ  1 เล่ม  ในการเรียนรู้  รับสมัครเพียง  40  คนเท่านั้น

 

สมัครได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์

วิทยากร  ครูเกียง  ชนะพิม  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  และครูเศรษฐชาติ  แหงมงาม

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

 

 

 

You may also like...