โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) ให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ชุมชน
——————————-
          4 มีนาคม 2563 โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมบริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก และสถานศึกษา ฯ อื่นๆ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้งานกันอยู่แพร่หลายในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจเช็คบำรุงรักษา ให้ถูกต้องตามทฤษฎี เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิมธิ์ภาพ

         ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมในโครงการและให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หน่วยงานราชการที่แจ้งความจำนงค์ ทางสถาบันได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมถึง31 มีนาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
————————————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว

You may also like...