ท.เฉลิมพระเกียรติฯสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563

ท.เฉลิมพระเกียรติฯสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563

         นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมครู นักเรียน สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ให้มีการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
——————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...