เทศบาลนครแม่สอดมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ฯ

เทศบาลนครแม่สอดมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) บุคลากรครู และนักเรียน
……………………….
         27 ตุลาคม 2563 ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบนางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถาศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปจัดสรรแจกจ่ายให้กับ คุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
         จากสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เปิดเรียนแบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียน กำหนดจุดระยะห่าง 1 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ โดยให้นักเรียนและครูทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อช่วยกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้และขอขอบคุณคณะครูที่คอยเฝ้าระวังมาถึงปัจจุบัน
……………………….
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ ภาพ/ข่าว

You may also like...