กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงาม วันลอยกระทง 2563
——————-
          นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ หวมดสังคมศึกษาร่วมกับการงานอาชีพได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตอง-ดอกไม้สดขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยนักเรียนในระดับมัธยมปลายมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 12 ทีมในการเข้าประกวดในครั้งนี้
——————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...