การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

         กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก มอบหมายจังหวัดตากโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดการแข่งขันกีฬาฯ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดตาก

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่า ทางสถานศึกษาได้นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมและได้รางวัล สำหรับรอบคัดเลือกสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนั้นๆให้เป็นตัวแทนจังหวัดตากเช้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตากได้รางวัลดังนี้

         เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวชายอายุ ๑๘ ปี) รางวัล ชนะเลิศ ,เซปักตะกร้อ(ทีมชุดชาย อายุ ๑๘ ปี) รางวัล ชนะเลิศ , วอลเลย์บอลในร่ม (ชายอายุ ๑๘ ปี) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 , แบดมินตัน (ชายเดี่ยว อายุ ๑๘ ปี)รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 , แบดมินตัน (หญิงคู่ อายุ ๑๘ ปี) รางวัล ชนะเลิศ , แบดมินตัน (คู่ผสม อายุ ๑๘ ปี) รางวัล ชนะเลิศ , แบดมินตัน (คู่ผสม อายุ ๑๘ ปี) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1, เปตอง (ทีมหญิง ๓ คน อายุ ๑๘ ปี) รางวัล ชนะเลิศ โดยมีนายเอกภพ กันยารอง, นายอนุสรณ์ พรมมาเตียมและนายสานิตย์ ลอยพอเป็นผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...