คณะครูอบรมโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาฯ

คณะครูอบรมโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ฯ

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมคณะครูในโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพรอบด้านให้กับคณะครูสำหรับการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารงานวชิาการ (Academic) สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

=====================
#อบรมคณะครู
#นครแม่สอด
เศรษฐชาติ แหงมงาม รายงาน

You may also like...